Kontakt

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

ul. Chodakowska 19/31

03-815 Warszawa

Telefon : 22 517 96 00

Email: popularyzacja@swps.edu.pl